Informace pro rodiče

19.08.2017 Jídelníček na tento týden od21.8 2017

Co nás čeká dobrého ? Máte se nač těšit ...
21.08. 2017 až 25.08. 2017
 

28.03.2017 Na co se těšíme?

Informace o plánovaných akcích, výletech a divadlech do konce roku ..........
 
Více
Pasování předškoláků
proběhlo v pátek 16. 6. na školní zahradě za přítomnosti rytíře, rodičů i skřítků .........
Gratulujeme
Terezce D. z Motýlků k výhře ve 24. ročníku výtvarné soutěže "Naše město" .........
Hravé chodníčky
dopoledne plné sportovně-dopravních úkolů jsme si užili 25. 5. na školní zahradě .....
Oslík Ferda
z Adélčiny farmičky nás navštívil 10. 5. dopoledne se vzdělávací programem .............
Princ Bajaja
2. 5. se vydaly starší děti ze všech tříd na hrad Střekov za poučným programem ...........
Staré Splavy
dubnový ozdravný pobyt v Poslově Mlýně si děti skvěle užily i v chladném počasí .......
Čarodějnický sabat
Dopo 28. 4. se v mš sletěli čarodějnice i čarodějové různého stáří, aby si zařádili :-) .....

24.07.2017 Hudební pohádka

Rozloučení se školním rokem 27. 6. 2017 dopoledne v ústeckém DDM na dětském představení plné písní a zakončené pohádkou O Budulínkovi velmi zaujalo děti i paní učitelky .........
 

18.06.2017 Pasování motýlků - pokračování

Záběry ze třídy Motýlků po odchodu rodičů a hledání pokladu Motýlkovského skřítka najdete zde ...........
 

18.06.2017 Pasování předškoláků

V pátek 16. 6. odpoledne jsme se sešli s letošními předškoláky a jejich rodiči na školní zahradě, kde nás čekalo divadlo Maják s pohádkou a následným pasováním předškoláků na školáky. Následovalo pohádkové putování mezi stanovišti, za které byly děti odměněny překvapením v podobě dárečků. Po rozloučení s rodiči jsme se odebrali na třídy, ke jsme se najedli a pěkně si pohráli. Nejvíc se děti těšily na noční hledání pokladu našich zahradních skřítků. Na štětí opravdu každá třída našla ................