Fotogalerie

Na návštěvě u hosičů

16.10.2017 Třídy Berušek a Krtečků navštívily v pátek 13.10 na pozvání Hasičský záchranný sbor v Ústí nad Labem. Děti si návštěvu moc užily, seznámily se s výstrojí, hasičskými vozidly a vybavením a na závěr si poslechly pohádku. Průvodcem byl slon Hugo a za návštěvu moc děkujeme! Podívejte se...
 

Sváťa v MŠ

10.10.2017 Dopoledne 9. 10. jsme v MŠ přivítali Sváťovo Dividlo s pohádkou "Máša a medvědi". Jako obvykle i tentokrát Sváťa zaujal pohádkou, čertíkem Popletou, písničkami i svým kouzlením :-) .......
 

Zdravé zoubky

10.10.2017 Dopoledne 10. 10. nás navštívil zubní preventista. Vyprávěl nám pohádku "O zoubku, který rád mlsal" a společně jsme nacvičili malování kroužků, které používáme při správné technice čištění zoubků ........
 

Od zrníčka ke chlebíčku...

08.10.2017 V projektu, který byl uskutečněn ve čtrnácti dnech se děti mohly dozvědět hravou formou jak roste obilí, vyzkoušely si mletí zrna na mouku, poznávaly druhy mouky všemi smysly, upekly jsme chleba a dalamánky,formou pokusu se děti dozvěděly jak pracují kvasnice a navštívili jsme místní obchod s pečivem a políčko ve Skoroticích. A ještě spoustu zajímavých informací Podívejte se...
 

Berušky ve Mstišově

03.10.2017 První výlet v letošním školním roce se vydařil i přes malý deštík, který nám nevadil. Zvířátka na nás čekala a svačinka pro ně i pro děti byl nejdůležitější bod výletu. Podívejte se...
 

Brigáda na školní zahradě

19.09.2017 Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se s dětmi podíleli odpoledne 19. 9. 2017 na zvelebení našeho pískoviště na zadní zahradě MŠ. Práce nám šla od ruky, panovala výborná přátelská atmosféra a nechybělo ani společné opékání buřtů na ohýnku. Těšíme se na další společnou akci :-) ........
 

První divadelní představení v MŠ

18.09.2017 Ve středu 13. 9. 2017 dopoledne nás navštívilo Divadlo KK s představením "Pohádky pana Pohádky", které v sobě skrývalo pohádku O Červené Karkulce a O Budulínkovi. Představení bylo velmi hezké, poutavé, přiměřeně proložené písničkami a tanečky ............
 

Krtečci a smokeman

15.09.2017 V úterý 12.9.2017 se předškoláci ze třídy Krtečků zúčastnily edukativního workshopu s tématikou zaměřenou na ochranu životního prostředí. Prostřednictvím pokusů, praktických ukázek, pracovních listů a besedy se děti setkaly s alternativními zdroji energie. Třídily odpad a zaskákaly si na skákacím hradu. Odnesly si spoustu zážitků a poznatků. Podívejte se...
 

Výlet do ZOO-Krtečci

31.08.2017 Krásné dopoledne v ústecké ZOO. Na sklonku školního roku třída Krtečků navštívila ústeckou ZOO. Počasí bylo krásné a výlet za zvířátky se nám vydařil. Podívejte se...
 

Hudební pohádka

24.07.2017 Rozloučení se školním rokem 27. 6. 2017 dopoledne v ústeckém DDM na dětském představení plné písní a zakončené pohádkou O Budulínkovi velmi zaujalo děti i paní učitelky .........
 

Pasování motýlků - pokračování

18.06.2017 Záběry ze třídy Motýlků po odchodu rodičů a hledání pokladu Motýlkovského skřítka najdete zde ...........
 

Pasování předškoláků

18.06.2017 V pátek 16. 6. odpoledne jsme se sešli s letošními předškoláky a jejich rodiči na školní zahradě, kde nás čekalo divadlo Maják s pohádkou a následným pasováním předškoláků na školáky. Následovalo pohádkové putování mezi stanovišti, za které byly děti odměněny překvapením v podobě dárečků. Po rozloučení s rodiči jsme se odebrali na třídy, ke jsme se najedli a pěkně si pohráli. Nejvíc se děti těšily na noční hledání pokladu našich zahradních skřítků. Na štětí opravdu každá třída našla ................
 

Na návštěvě U Štofiků

15.06.2017 Ve středu se děti od Berušek vydaly za zvířátky na louku do Skorotic a přitom navštívily nemocnou Anežku. Moc děkujeme za úžasné uvítání a pohostinnost prarodičů Anežky. Stihly jsme prozkoumat i přilehlou louku a výlet se dětem moc líbil.
 

Galerie Hraničář - Motýlci a žabičky

13.06.2017 V úterý 13. 6. dopoledne jsme vyjeli s předškoláky do Galerie Hraničář na animovaný program "Jak si rozumět". Prohlédli jsme si prostory bývalého kina, shlédli několik dokumentů, které v nás vyvolaly různé emoce, a také jsme se převtělili do superhrdinů, které děti namalovaly a představily svým kamarádům. Akce byla zajímavá ..............
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]