Časopis MŠ Zvoneček

Časopis MŠ Zvoneček pro období duben – červen 2024, kde naleznete plán akcí na následující 3 měsíce a důležité informace pro rodiče, je k dispozici po rozkliknutí...

Časopis Zvoneček máte k dipozici zde na webu MŠ, ve Vašem emailu a v šatničce dětí.

Jen připomínáme, že v časopísku naleznete plán akcí na následující 3 měsíce. Skutečně realizované akce máme aktuálně na nástěnkách v šatničce dětí a zde na webu v sekci „Informace ze třídy“.

V tištěné podobě je časopísek k dispozici v šatničkách jednotlivých tříd.