Hrátky s panem Jazýčkem

27.11.2016
Zveme rodiče s dětmi na společné odpoledne s panem Jazýčkem.....

 

Naše MŠ pracuje v akreditovaném vzdělávacím programu Začít spolu. Tento program vychází z předpokladu, že při výchově dětí má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto Vám nabízíme odpolední setkání rodičů s dětmi, kde Vám přiblížíme problematiku logopedie. Prakticky si vyzkoušíte činnosti a cvičení k podpoře komunikativních a řečových dovedností a předáme Vám náměty a postřehy pro správný vývoj řeči Vašeho dítěte.

Budeme se na Vás těšit ve středu 30.11. 2016 a ve čtvrtek 1.12 na jednotlivých třídách

Podrobnější informace naleznete na nástěnce v šatně...