INFORMACE KE STUDII KARLOVY UNIVERZITY

DRUHÁ ČAST STUDIE- MĚŘENÍ MOTORIKY A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ-proběhne v pátek 11.5. dopoledne na hřišti ZŠ-Vojnovičova. SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV!!! V případě nepříznivého počasí bude sjednán náhradní termín.

Výstupy a vyhodnocení studie-PŘEDŠKOLÁCI ( do konce června), MLADŠÍ DĚTI ( během měsíce září)

! STUDIE UK SE TÝKÁ POUZE DĚTÍ,JEJICHŽ RODIČE ODEVZDALI PÍSEMNÝ SOUHLAS !