Ozdravný pobyt

s lyžováním v Mikulově se bohužel pro nízký zájem vlivem zvýšené ceny za pobyt a jízdné ruší.