Přerušení provozu v létě

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, jsme požádali zřizovatele o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době letních prázdnin školního roku 2023/2024 v termínu od 8. 7. 2024 do 19. 7. 2024 a od 5. 8. 2024 do 23. 8. 2024.