Připomínáme rodičům, kteří projevili zájem o výsledky studie KU!!!

05.10.2018
V úterý 16. 10. 2018 v 15.30 hod nás navštíví v MŠ Zvoneček PhDr. Martin Musálek, Ph.D. z Karlovy univerzity v Praze, aby seznámil rodiče dětí s výsledky antropologického měření a měření motoriky a pohybových dovedností, která probíhala ve školce v květnu 2017. Sejdeme se na třídě Žabiček :-).