Rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ

13.02.2019
zveme na schůzku se zástupci ZŠ Vojnovičova a ZŠ Pod Vodojemem spojenou
s přednáškou Mgr. Pavly Měkotové. Hlavním tématem bude zápis do ZŠ, problematika spádových oblastí, odklad školní docházky, školní zralost
a připravenost dětí ke vstupu do 1. tříd.
Těšíme se na Vás 19. 3. 2019 v 16.oo hod na třídě Žabiček.