Uzavření MŠ o letních prázdninách

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školním zákonem, v platném znění, MŠ Zvoneček přeruší provoz v době letních prázdnin od 24. 7. do 25. 8. 2023 včetně. V souvislosti s uzavřením MŠ snížíme úplatu za předškolní vzdělávání v měsíci srpnu 2023 na 0 Kč.
Přerušení provozu máme již schválené zřizovatelem.