Uzavření MŠ o letních prázdninách

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školním zákonem, v platném znění, MŠ Zvoneček přeruší provoz v době letních prázdnin od 4. 7. do 5. 8. 2022. Termín je již schválen zřizovatelem.