Uzavření MŠ o Vánocích

01.11.2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školním zákonem, v platném znění, MŠ Zvoneček přeruší provoz v době vánočních prázdnin od 27. 12. do 31. 12. 2021 včetně. Termín je již schválen zřizovatelem.