Vážení rodiče zvonečkových předškoláků,

před zápisem Vašich dětí do základních škol Vás srdečně zveme na schůzku se zástupci okolních základních škol v MŠ Zvoneček dne 28. 3. 2023 v 16.30 hod na třídě Žabiček. Pozvání přijala ZŠ Vinařská, ZŠ Pod Vodojemem i ZŠ Vojnovičova. Zástupci jednotlivých škol Vás seznámí s organizací zápisů, přednostmi svých základních škol a zodpoví Vám případné dotazy. Ve druhé části setkání Vás krátce seznámí paní učitelky z 1. stupně ZŠ Vojnovičova s tím, jaké dovednosti, znalosti a kompetence jsou pro budoucího prvňáčka důležité, aby přechod do základní školy byl co nejkomfortnější pro něj, ale i pro Vás.