Výzva rodičům

29.10.2020
V této komplikované době zveřejňujeme výzvu pro rodiče dětí mateřských škol, zřizovaných městem, kterou jsme obdrželi od Mgr. Michala Ševcovice, náměstka primátora Statutárního města Ústí nad Labem ......

    

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

náměstek primátora města Ústí nad Labem

Mgr. Michal Ševcovic

tel.: 603 276 866

e-mail: michal.sevcovic@mag-ul.cz

 

                                                                                                                                  V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2020

 

Výzva k rodičovské veřejnosti

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem,

ačkoli se přijatá vládní opatření o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom požádat Vás, zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, abyste nám, pokud máte tu možnost, pomohli se zmenšením počtu dětí přítomných v mateřských školách tím, že omluvíte své děti z docházky.

Největším problémem mateřských škol, které Statutární město Ústí nad Labem zřizuje, jsou v současné době zvýšená rizika, která ohrožují jejich celkový provoz. Především se jedná o pracovní neschopnost většího počtu učitelek i provozních pracovníků mateřských škol v souvislosti s onemocněním, ošetřováním člena rodiny, popřípadě s preventivní karanténou.

Bohužel se plně projevuje souvislost  většího počtu dětí ve třídách s rychlejším šířením virové nákazy mezi dětmi a personálem, které vede následně k uzavírání provozu jednotlivých mateřských škol. Protože potřebujeme co nejdéle zachovat provoz mateřských škol zejména pro pracující rodiče, věříme, že díky naší vzájemné spolupráci se podaří snížit počty přítomných dětí a mateřské školy zůstanou i nadále v provozu.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví

 

 

  Mgr. Michal Ševcovic

  náměstek primátora