Změna na postu ředitelky MŠ Zvoneček

Dne 30.6 2018 končí ve funkci ředitelky Mgr. Alena Kroupová a následujícího dne 1.7 2018 je jmenována na toto místo Bc. Zuzana Štochlová. Blahopřejeme.