Zvláštní zápis dětí

z válkou postižené Ukrajiny proběhne dne 15. 5. 2022 v době 8 - 12 hod a 13 - 15 hod v ředitelně MŠ. S sebou je nutné donést podepsanou žádost, identifikační doklady dítěte i zákonného zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny a potvrzení praktického lékaře o řádném očkování.