Pasování předškoláků

18.06.2020
na školáky proběhlo v indiánském duchu 18. 6. 2020 ve večerních hod., gratulujeme ...