Pasování předškoláků

14.06.2019
na školáky provedl náčelník Divadla Krabice Teplice. Nechybělo hledání pokladu ...