Vědecká show

18.11.2019
V rámci projektu IKAP si děti mohly ověřit některé chemické zákonitosti přímo v MŠ ...