Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Město Ústí nad Labem využívá elektronický systém zápisu dětí do mateřských škol, který zajistiťuje transparentnost přijímacího řízení do MŠ, zjednodušuje jeho průběh a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.
Systém umožňuje vytvořit přihlášku a průběžně získávat informace o průběhu přijímacího řízení, bez nutnosti osobní návštěvy vybrané mateřské školy. Podrobný postup naleznete po rozkliknutí.....

Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti o přijetí?

V období vydávání Žádostí o přijetí dětí do MŠ (pravděpodobně od 1. 4. 2023) je potřeba:

  1. Navštívit úvodní webovou stránku http://zapisms.usti-nad-labem.cz
  2. Zadat číslo pojištěnce svého dítěte (popřípadě, jméno a heslo v případě, že jste cizinec) a stisknout tlačítko [pokračovat].
  3. Vyplnit formulář, který je rozdělen do několika sekcí a opatřen nápovědou, je nutné věnovat zvýšenou pozornost emailu a telefonnímu číslu.
  4. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „Karty dítěte“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
  5. Po stisku tlačítka [upravit přihlášku] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.
  6. Vytiskněte si počet žádostí shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

  • Každou žádost si nechte potvrdit Vaším praktickým lékařem pro děti a dorost.
  • Opatřete ji podpisy obou rodičů!
  • Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí (10. 5. 2023 a 11. 5. 2023).
  • Odneste či odešlete Žádost o přijetí, viz. "Zápis do MŠ".

Pokud nemáte možnost vygenerování a vytištění žádosti z elektronického systému, můžete navštívit ředitelku mateřské školy 2. 5. 2023 v čase mezi 8.00 hod - 14.00 hod. S sebou přineste kartičku pojištěnce Vašeho dítěte.