Krtečci a smokeman

15.09.2017
V úterý 12.9.2017 se předškoláci ze třídy Krtečků zúčastnily edukativního workshopu s tématikou zaměřenou na ochranu životního prostředí. Prostřednictvím pokusů, praktických ukázek, pracovních listů a besedy se děti setkaly s alternativními zdroji energie. Třídily odpad a zaskákaly si na skákacím hradu. Odnesly si spoustu zážitků a poznatků. Podívejte se...

Smokeman zasahuje