Těšíme se do školy-Krtečci

24.02.2019
Společné setkání rodičů a našich předškoláčků proběhlo v odpoledních hodinách ve třídě u Kretčků.Hodnocení předškoláků proběhlo hravou formou na jednotlivých stanovištích.V průběhu akce jsme s rodiči poukázáli na silné a slabé stránky,které ještě můžeme dopilovat pro zdárný vstup jejich dětí do 1.třídy.Děkujeme všem rodičům za účast.