Květen u Motýlků

Perex image
V měsíci květen jsme se věnovali převážně rodině a hmyzu. Navštívili jsme i tělocvičnu, kde si děti nacvičily líhnutí motýla s padákem. Především jsme děti učily prožitkem, a to vytvářením činností a aktivit v přírodě na našich zahradách. Děti si tak samy přirozeně obohacovaly činnosti svými nápady, např.: sběrem přírodnin, ze kterých doplňovaly domečky na hmyz, použily šišky na výrobu šneka a jablka na obtisk berušek. Nejvíce si oblíbily hlínu, kterou použily pro vyrobené žížaly. Měsíc květen byl tak plný lásky nejen k maminkám.