Návštěva výstavy Betlémů - Motýlci

V úterý jsme navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme shlédli několik betlémů vytvořených dětmi ze školek a žáků ze škol.
Viděli jsme také Betlémky, které byly tvořeny ze skla, keramiky, dřeva, umělé hmoty apod.
Na konec prohlídky si každý, kdo chtěl, mohl zazvonit na zvon.
Děti si zároveň vyslechly i historii tohoto kostela a zajímavosti obrazu Panny Marie. Doporučujeme tyto Betlémy ještě navštívit samostatně s dětmi.