Pouštění draků

27.10.2018
V týdnu si děti draky vyrobily a v pátek se šli draci proletět.