Výlet do Bradavic - Harry Potter a Motýlci

Výlet do Děčína na vvýstavu Harryho Pottera se náramně vydařil.
Jeli jsme vlakem, což už sám o sobě byl velký zážitek.
Když jsme přijeli na děčínské nádraží, čekal tam na nás Hagrid, který nás doprovodil do muzea a provázel nás celou krásnou výstavou.
Děti si zahrály hru s kartičkami, učily se zaklínadla a byly díky kouzelnému mluvícímu klobouku rozřazeni do jednotlivých "kolejí" - Nebelvír, Havraspár apod.
Dále jsme chytali klíč na magnet, abychom se dostali k další činnosti a poté jsme prošli Ďáblovým osidlem na konec prohlídky. Pokud se někdo chapadel dotkl, musel říct zaklínadlo "Lumus solem".
Poté si děti mohly vyzkoušet psaní husím perem, vybarvit si Dobbyho ponožku, nebo kravatu.
Nakonec jsme se vyfotili v neviditelném plášti a plní zážitků jsme jeli spokojení a unavení zpátky do školky.