Výukový program Včelka_ Krtečci a Motýlci

Perex image
V úterý 5.10. jsme se zúčastnili výchovně vzdělávacího pořadu s názvem „Včela“, pořádaný centrem ekologické výchovy Viana. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o včelkách a proč jsou pro naši planetu tak důležité. Formou hry si vyzkoušely práci včel dělnic a sebraly všechen "pyl" z louky.