Září a pravidla na Motýlcích

Perex image
První dva týdny jsme se s dětmi věnovaly pravidlům třídy, a to převážně kamarádství. Děti spoluvytvářely pravidlo ouškové, srdíčkové, nožičkové a seznámily se ještě s dalšími, a to hlavně prožitkovým učením. Sestavovaly kamaráda, podílely se na pokusu křída voda. Společně jsme řešili konflikty, například kresbou emotikony do písku a převážně jsme upevňovali rituály a pravidla třídy. Hlavně jsme se snažili vybít energii převážně venku, ale i v MŠ. Prosím nahlédněte do fotogalerie.