Čarodějnický rej s Inkou Rybářovou

Perex image
U nás ve školce se konal dopoledne 27. 4. slet čarodějnic, čarodějů a všech jejich pomocníků. Na takovou slávu se přijela podívat i Inka Rybářová, která nás se svým pomocníkem řádně rozehřála. Zpívalo se, tancovalo i čarovalo. Moc jsme si to všichni užili. Nakonec jsme zapálili oheň a upálili čarodějnice všech tříd se všemi ošklivými slůvky i vlastnostmi....