Dopravní výchova s Městskou policií - Žabičky a Berušky

Perex image
Ve středu 20. 4. navštívila naše předškoláky paní policistka z Městské policie v Ústí nad Labem. Dozvěděli jsme se jak se máme chovat při přecházení silnice, jak správně máme jezdit v autě a na kole. Došlo i na procvičení pravé a levé strany, když jsme si ukazovali, jak správně přecházet silnici.