Lampionový průvod sv. Martina - Žabičky

Perex image
Ve čtvrtek 18.11. (s týdenním zpožděním, ale přece jen) jsme se mohli společně vydat za pokladem sv. Martina. Cestou jsme hledali koníčka a každý tento koníček měl pro nás připravený nějaký úkol. Vše se nám podařilo splnit a na závěr děti zazpívaly, krásně jako sbor, písničku pro sv. Martina. Sv. Martin jim prostřednictvím naší asistentky Anetky poslal svůj poklad, o který jsme se rozdělili.