Individuální konzultace

POkud máte zájem o indidiuální konzultaci o pokrocích Vašeho dítěte, případně byste rádi probraly jakékoli záležitosti týkající se pobytu Vašeho dítěte v MŠ, můžete si domluvit s paní učitelkou termí setkání. Těšíme se na Vás :-)!