Přihlášení na kroužky

probíhá nejpozději do 22. 9. 2023 následujícím způsobem:
· Baskeťáček: vyplněnou přihlášku odevzdáváme třídním učitelkám a zapíšeme do seznamu. Do Pověření k předávání dětí je nutné dopsat pány trenéry.

· Zvířátkový s Jájou: přihlášení na email mc.pidi-midi@seznam.cz přímo paní Kománkové. Třídním učitelkám zapíšeme do seznamu. Do Pověření k předávání dětí je nutné dopsat p. Kománkovou a její dceru.

· Předškoláček: automaticky zařazujeme všechny děti, které dovršily minimálně věku 5 let k 31. 8. 2023.

· Angličtina s Cookiem: přihlásíte zapsáním u třídních učitelek do seznamu, vhodný pro předškoláky, začátečníky.