Prima vizus - přeloženo na 23. 11. 2020!!!

23.09.2020
Ve čtvrtek 15.10. 2020 v 9.oo hod proběhne vyšetření zraku dětí přímo v MŠ. Jedná se o preventivní screening očních vad dětí předškolního věku. Vyšetření probíhá pouhým pohledem na kameru s usměváčkem. Výsledky dostanete do 14 dní v zalepené obálce prostřednictvím MŠ. Cena = 150 Kč (vybíráme na třídě). Zájemci se mohou zapsat do formuláře, který je k dispozici na vyžádání u p. učitelek.