PRO PŘEDŠKOLÁKY

jsme objednali pracovní sešity „Do školy s nadhledem“. Prosíme o uhrazení částky 55 Kč třídním učitelkám do konce měsíce září. S časopisem budeme pracovat na kroužku Předškoláček a v červnu si je děti odnesou domů. Děkujeme za spolupráci.