Třídní schůzka Berušek

08.09.2018
Děkujeme velmi všem rodičům, kteří se zúčastnili třídní schůzky. Nejdůležitější info naleznete po rozkliknuti nadpisu :-).

1) S rodiči jsme se domluvili na jednorázové záloze na divadla a akce MŠ v hodnotě 1000,- Kč na školní rok, abychom zjednodušili proces vybírání peněz. Učitelky zavedou „Divadelní fond“ a na konci roku provedou vyúčtování s jednotlivými rodiči. Každý odečet je podmíněn podpisem = souhlasem rodiče. Vybraný obnos bude uložen v trezoru školy.

 

2) Všichni rodiče stvrdí svým podpisem, že se seznámili se Školním řádem.

 

3) Přihlášky na kroužky mš příjímáme do 24. 9. 2018.

Děti na „Zvířátkový kroužek“, „Baskeťáček“ a „Zpívání“ nahlaste p. uč.

 

4) Zájemci o pobyt na sněhu s lyžováním na Telnici (únor) a ozdravný pobyt (květen) nezávazně nahlaste p. uč.

 

5) Prosíme o výměnu velkých či plastových hrnečků, které mají děti ve třídě, za malé porcelánové či keramické (dodržení hygienických norem).

 

6) Upozorňujeme na omlouvání dětí v povinné předškolní docházce (8.00 – 12.00 hodin) písemně na emailu jidelna@mszvonecek.cz

 

7) Děti si mohou do našeho akvária přinést svou rybí kamarádku, nejlépe paví očka, aby se nám nepožraly navzájem J.

 

8) Žádáme o donášku tekutého mýdla, WC papíru a papírových kapesníčků (box či v balíčcích).

 

9) Pokud došlo ke změně Vašich osobních údajů, prosíme, nahlaste je (adresa, telefon, email, zdravotní pojišťovna) p. uč..

 

10) V měsíci dubnu uspořádáme svoz starého papíru. Velmi nám pomůže, pokud se k nám přidáte a nasbíráte časopisy, letáky, noviny a jiný měkký papír, svázaný do balíčků. Karton je nežádoucí (nízká výkupní cena).

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI a přejeme vše dobré!                 p. uč. Danuška a Zuzka