Informace z třídní schůzky

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili našeho setkání. Nejdůležitější informace naleznete zde ...

 • Děkujeme všem zúčastněným rodičům za čas, který nám věnovali.
 • MŠ je otevřena od 6.00 do 16.30 hod. V MŠ se scházíme do 8.00 hod. Pokud mají rodiče zájem o pravidelné pozdní příchody, stačí je nahlásit paní učitelce.
 • Do 8.00 hod hlásíme do kuchyně rodiči nahlášené odchody po obědě (bude Vám odečtena odpolední svačinka), prosíme, nahlašujte p. učitelce.
 • Covid – max. 3 osoby v šatně v respirátorech.
 • Během měsíce září Vám na bankovní účet budou vráceny přeplatky za stravné z loňska.
 • V letošním roce jsou kroužky MŠ zdarma: AJ, Předškoláček. Externí: Baskeťáček - úterý a Jája Zvířátkový – pondělí.
 • Do konce září mohou rodiče nahlašovat na kroužek AJ s Cookiem. Zvířátkový kroužek rodiče nahlásí paní učitelce a emailem (info@mc-pidi-midi.cz) písemně přihlásí své dítě paní Kománkové. Baskeťáček nahlásí rodiče paní učitelce, přihlášku odevzdají paní učitlelce, platby si vyřídí s panem trenérem během prvních lekcí.
 • Děti v posledním roce školní docházky podléhají povinné předškolní docházce od 8.00 hod do 12.00 hod. V případě absence je nutná písemná omluvenka. Neplatí v době školních prázdnin.
 • K omlouvání dětí je určen email a telefonní číslo vedoucí jídelny (viz. nástěnka, web)
 • Rodiče jsou povinni seznámit se se Školním řádem a Provozním řádem školní jídelny.
 • Prosíme o bezodkladné hlášení změn kontaktních údajů!
 • Rodiče upřednostňují vložení 1000 Kč do „Peněženky“ před vybíráním peněz na jednotlivé akce. Vybíráme do konce září na třídě. Čerpání je vždy podmíněné podpisem rodičů.
 • Donášku rozdávačky pro kamarády prosíme v duchu zdravého mlsání, např. raciolky, sušené ovoce, křupinky, celozrné sušenky, oříšky, slunečnici, ovocné špízky apod.
 • Do konce října vedoucí jídelny vybírá 300 Kč do Fondu rodičů (1 x za rodinu) a 58 Kč za duo pracovního časopisu Nomík pro předškoláky. Prosíme v hotovosti.
 • Dle možností prosíme o donášku mýdla, toaletního papíru (suchý i vlhčený) a kapesníčků.
 •  Důležité informace paní učitelky vždy zveřejní na nástěnce v šatně třídy a webu MŠ (Informace ze tříd – Krtečci).
 • Pyžamka dáváme každý pátek k vyprání domů. Prosíme o jejich podepisování PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK!!! V pondělí si je děti nosí do herny.
 • Oblečení, které si děti mají převléknout na pobyt venku, prosíme, nechávejte pověšené na háčku šatního boxu. Náhradní oblečení máme uložené ve skříňce.
 • Noví rodiče byli požádání o spolupráci s nazdobením a označením výběrového portfolia dětí, které bude sloužit k formativnímu hodnocení dětí. Zdobit mají především děti, kterým rodiče pomohou J. Portfolio je k vyzvednutí u p. učitelek.  
 • Zimní ozdravný pobyt s lyžováním v Mikulově 23. – 28. 1. 2022 – zájemce prosíme o nahlášení!
 • Letní ozdravný pobyt v Polesí u Rynoltic 23. – 27. 5. 2022 – zájemce prosíme o nahlášení!
 • Vítáme náměty na exkurze, výlety, zážitky či výrobky.
 • Neváhejte se zeptat na cokoli, co Vás zajímá, děkujeme.
 • Velice si vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za ní, pěkný Janička, Sabča a Věrka.