Pasování předškoláků 2023☺

* V týdnu od 12. 6. do 16. 6. se těšíme na Pohádkový týden, na který navážeme pohádkovým Pasováním předškoláků na školáky. Loučení s našimi předškoláčky, zpočátku za účasti rodičů, proběhne v pátek 16. 6. od 17.00 hodin v pohádkových maskách.  Děti čeká pohádkový program s večeří a noc v mateřské škole. Po snídani půjdou děti domů, nejpozději do 8.30 hod. Podrobnější informace najdete včas na nástěnce v šatničce.☺