Poděkování

Mnohokrát děkujeme všem rodičům za velmi příjemnou a pohodovou atmosféru při letošní besídce spojenou s pasováním předškoláčků. Za materiální a děkovnou podporu a také za donášku pohoštění pro děti a paní učitelky.Děkujeme J+T+V