Poděkování...

Mnohokrát děkujeme všem rodičům za spolupráci při výrobě nádherných krmítek. Děti jsou nadšené, že se mohou o ptáčky starat a pozorovat jednotlivé zástupce ptačí říše. Děkujeme také paní Karlovské, Pilchové a Řehákové za pomoc při instalaci jednotlivých krmítek na školní zahradě.