Přírodní zahrada ve Zvonečku...zde

MŠ Zvoneček obdržela rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP na vytvoření PŘÍRODNÍ ZAHRADY v areálu MŠ Zvoneček.V návaznosti na tuto skutečnost srdečně zveme všechny rodiče ve středu 7.11. 2018 v 15.15 hod. na školní zahradu,kde proběhne schůzka s panem architektem J.Hroudou.Zde budme seznámeni s projektem nové přírodní zahrady a s činnostmi,se kterými nám Vy rodiče můžete pomoci.Těšíme se na společnou spolupráci.