Schůzka pro rodiče předškoláků

Rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ

zveme na schůzku se zástupci ZŠ Vojnovičova a ZŠ Pod Vodojemem spojenou 
s přednáškou Mgr. Pavly Měkotové. Hlavním tématem bude zápis do ZŠ, problematika spádových oblastí, odklad školní docházky, školní zralost 
a připravenost dětí ke vstupu do 1. tříd. 
Těšíme se na Vás 19. 3. 2019 v 16.oo hod na třídě Žabiček.