Studie KU...zde

ANTROPOLOGICKÉ MĚŘENÍ na přístroji In body- proběhne ve dnech od středy do pátku 2.5.-4.5. dopoledne v MŠ. Každé dítě obdrží písemný výstup z tohoto měření i s vysvětlením.

MĚŘENÍ MOTORIKY A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ-proběhne v pátek 11.5. dopoledne na hřišti ZŠ-Vojnovičova. SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV!!!

Výstupy a vyhodnocení studie-PŘEDŠKOLÁCI ( do konce června), MLADŠÍ DĚTI ( během měsíce září)

! STUDIE UK SE TÝKÁ POUZE DĚTÍ,JEJICHŽ RODIČE ODEVZDALI PÍSEMNÝ SOUHLAS !