TĚLOCVIČNA V ZŠ

TĚLOCVIČNA 2023           

LEDEN

KRTEČCI

ČAS

9. 1.

K

9. 00 hod

23. 1.

K

9. 00 hod

ÚNOR

K

9. 00 hod

6. 2.

20. 2.

K

K

9. 00 hod

9. 00 hod

BŘEZEN

K

9. 00 hod

6. 3.

20. 3.

K

K

9. 00 hod

9. 00 hod