Únorové akce ve Zvonečku☺

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU?

* Ve čtvrtek 3. 2. 2022 na  9. 00 hod do školky přijede divadlo Ve Tři s preventivním pořadem „Zdravověda“. Děti se zábavnou formou dozví, jak předcházet úrazům a nástrahám každodenního života. Divadýlko bude hrát pro Žabičky a Berušky od 9. 00 hod, pro Motýlky a Krtečky od 10. 00 hod. Cena za představení: 60 Kč.

*V úterý 8. 2. 2022 v 8. 30 hod se těšíme na divadlo v rámci celoročního projektu „Cepík“. Tentokrát bude pohádka „Vše, co žije, vodu pije“ zaměřená na pitný režim. Ve druhém představení projektu je opět hlavním hrdinou chlapec Cepík, který potkává zvířátka a rostlinky a sleduje, co se děje, když jim nabídne limonádu, džus nebo vodu. Cena za představení: 50 Kč. Z důvodu požadavku divadla se představení přesouvá na období měsíce DUBNA.

* Ve středu 16. 2. 2022 od 8. 30 hod pozveme předškoláky ze třídy Krtečků a Motýlků na projektový den v rámci projektu Šablony III. Malé technické univerzity na téma „Malý zpracovatel odpadů“.  „Kde končí všechen odpad? Co je to recyklace a co do běžného odpadu nepatří?“ Nejen na tyto otázky děti dostanou odpověď. Nebude chybět také praktická ukázka recyklace papíru.

* Masopustní veselí si užijeme ve dnech od 24. 2. do 4. 3. 2022. Týdenní projekt vyvrcholí ve čtvrtek 3. 3. 2022 v dopoledních hodinách Masopustním karnevalem, kdy Vás opět poprosíme o přípravu masopustní masky pro děti (kuchaře, policisty, babky, nevěsty, ženichy, šašky, medvědy apod.).

 

 

* V období od 21. 2. do 25. 2. 2022 mají předškoláci jarní prázdniny☺. V tomto týdnu se nekonají zájmové kroužky a předškoláci nemusí dokladovat písemné omluvenky.