Vyšetření ZRAKU☺

Dívají se na nás správně?

V úterý 23. 4. 2024 v 9.00 hod se přímo v naší mateřské škole uskuteční screeningové vyšetření zraku objednaných dětí společností Prima Vizus o. p. s. Vyšetření probíhá krátkým pohledem dítěte na speciální diagnostickou videokameru s „usměváčkem“. V případě zájmu zapište své dítě u třídní učitelky. Výsledky Vám budou zaslány do 10 dnů na nahlášený email, za dodržení GDPR. Podrobnosti naleznete na nástěnce v šatně dětí. Cena vyšetření … 200 Kč.