20.12. předškoláci mezigenerační hry

Ve čtvrtek 20.12. v 9 hod navštíví naši předškoláci sousední budovu, v které bude probíhat akce ,,Babičko, dědečku, převeď mě!" Jedná se mezigenerační hry ve spolupráci městské policie, ZŠ Vojnovičovou, MŠ 5.května a naší MŠ. Na akci se proberou otázky bezpečnosti formou hry a proběhne předčítání. Senioři nejenom přečtou pohádku, ale i se aktivně zapojí.