25.11. a 26.11.v MŠ do 8:00hod děkujeme

19.11.2019
Příchod do 8:00 je vzhledem k pondělní návštěvě Národního domu a úterní návštěvě rádia, děkujeme.

V pondělí návštěva Národního domu (viz akce listopad) a v úterý 26.11. se naše třída chystá navštívit rádio. V tento den prosíme v MŠ do 8:00hod, děkujeme.  Děkujeme rodičům, kteří nám návštěvu rádia zařídili  a umožnili.