HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 23.9. 2021 nás navštíví zástupce ze ZUŠ Evy Randové s praktickou ukázkou

hry na violloncelo. Děti si budou moci také na nástroj zahrát.

 

Představení je zdarma a začíná od 10:00 hod.