Individuální schůzky

Dne 16.2. od 15:00 hod. se budou konat individuální schůzky.

Zapsat se můžete na nástěnce třídy Motýlků.