Knížka na pondělí

Milí rodiče, 

příští týden nás čeká povídání o knihách a zajímání se o četbu/poslech knih. 

Kdo může, přineste prosím na pondělí 15.4. s dětmi jednu knihu, kterou má Vaše dítko nejraději.