Nemocné děti nakazí zdravé kamarády

11.12.2018
Žádáme rodiče dětí, které aktuálně trpí infekčním onemocněním, aby děti nevodily do MŠ (viz. Školní řád, čl. 8)!
Děkujeme, zástupci z řad zodpovědných rodičů.